Met défano

Mentale gezondheid

Effectief en inspirerend lesmateriaal om de mentale gezondheid van leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren.
Met deze lessen dragen wij bij aan de SLO doelen.
Ben je benieuwd naar welke?
Download SLO doelen

8 lessen
Leerjaar 1, 2 en 3

Onze lessen

Voorbeeldles

Huiselijk geweld & zelfliefde

Voorbeeldles

Prestatiedruk, social media & affirmaties

Voorbeeldles

Gedachtes, social media & ademkracht

Voorbeeldles

Uitdaging van het leven & in je kracht staan

Voorbeeldles

Zelfkennis & in gesprek gaan met elkaar

Voorbeeldles

Dankbaarheid, gevoelens & stilstaan in het leven

Neem contact op voor meer informatie over onze lessen

Contact opnemen

Over mentale gezondheid

Meer weten?
Neem contact op met Senna

senna@kikid.nl

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk: meer dan een kwart kampt met psychische klachten als somberheid, angst, stress en depressieve gevoelens. Door Sterrenstof-lessen worden leerlingen zich bewuster van factoren die de mentale gezondheid beïnvloeden en krijgen ze tools aangereikt om veerkracht en weerbaarheid te bevorderen. Er wordt dieper ingegaan op vragen als: waarom is het belangrijk om te praten over je gevoelens? Wat kun je doen als je je niet goed voelt? Wat zijn de gevolgen van prestatiedruk? Wat kun je doen om minder druk te ervaren? Maken social media ons eenzamer of juist niet? 

Onderwerpen die we behandelen:

Prestatiedruk

De druk om te presteren speelt een grote rol in de verslechterde mentale gezondheid van jongeren. Steeds meer leerlingen lopen op hun tenen om te voldoen aan hoge verwachtingen en ervaren druk vanuit school, ouders en de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk jongeren gewicht van hun schouders te nemen, door handvatten te bieden om prestatiedruk te verminderen.

(On)gelukkig zijn

Wanneer zit je lekker in je vel? Heb je invloed op je geluk? En is het wel realistisch om altijd gelukkig te zijn? Met de levenslessen van Sterrenstof krijgen leerlingen meer inzicht in hun eigen geluk, en leren zij dat het ook oké is om je af en toe niet goed te voelen.

Eenzaamheid

We associëren eenzaamheid vaak met ouderen, maar juist jongeren voelen zich steeds vaker eenzaam. Een laag zelfbeeld, pesten, social media, weinig sociale contacten, gebrek aan emotionele vaardigheden: meerdere factoren spelen hierbij een rol. Het bespreken en normaliseren van eenzaamheid is de eerste stap om er iets aan te doen. 

Emoties

Jongeren zitten in een levensfase waarin ze ruimte nodig hebben om te ontdekken wie ze zijn, welke plek ze innemen en welke gevoelens bij het leven horen. Met de Sterrenstof-levenslessen krijgen leerlingen meer inzicht in zichzelf en anderen. Ze leren hoe ze makkelijker over hun gevoelens kunnen praten en krijgen tools voor het aanpakken van emotionele uitdagingen.

18%
in 2021 was 18% van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent.
3/4
van de psychische klachten ontstaan voor je 25e.
44%
van de meisjes in het voortgezet onderwijs heeft een laag emotioneel welbevinden.
1/2
ruim de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten.

Hoe werkt het?

Drie makkelijke stappen
1.

Kies voor Sterrenstof!

Wij bieden voor het hele schooljaar verschillende online videolessen aan voor leerjaar 1, 2 en 3. Levenslessen met diverse thema's, zoals:
mentale gezondheid, seksualiteit, social media, pesten, geld en alcohol.

Met Sterrenstof kun je invulling geven aan je mentorles, levensbeschouwing, burgerschap of maatschappijleer.
Met deze lessen dragen wij bij aan de SLO doelen.
Ben je benieuwd naar welke? Download hier de SLO doelen

*Sterrenstof is aan te schaffen met CJP budget.
** Sterrenstof wordt gegeven via het platform LessonUp

2.

Krijg de docenten masterclass!

Voordat je toegang krijgt tot het online platform met alle lessen starten we met een eenmalige docenten masterclass. Hierin leer je als docent hoe je moet werken met het digitale lesmateriaal. Daarnaast krijg je tools hoe je deze thema’s op een open, eerlijke en veilige manier kunt bespreken en hoe je leerlingen op een juiste manier kan doorverwijzen.
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

3.

Geef de les!

You’re ready to go! De online lessen duren gemiddeld een lesuur en bestaan voor een groot gedeelte uit video’s met bekende rolmodellen, afgewisseld met vragen en opdrachten. De lessen worden constant up to date gehouden en er komen steeds weer nieuwe lessen met actuele thema’s bij.

*De lessen kunnen ook worden gegeven door onze jongerenexperts. Neem hiervoor contact met ons op

Neem contact op

Aan het woord

'Click and go'

Ik geef de lessen samen met mijn collega en wij zijn erg enthousiast over Sterrenstof! De inhoud sluit aan op de doelgroep. We merken dat het echt beklijft bij de leerlingen, ze zetten dit zelfs in buiten onze lessen om. Ze vragen bijvoorbeeld aan iedereen consent terwijl ze dat woord nooit eerder hebben gehoord. Betekenis en begrip worden heel duidelijk. De lessen zijn gevarieerd door middel van filmpjes. theorie, stellingen, en spellen maar heeft nog steeds een gestructureerde opbouw. Sterrenstof is volledig te verantwoorden in je vakwerkplan voor de inspectie omdat het aansluit op de SLO en burgerschap doelen. De lessen zijn ‘click and go’, hebben weinig tot geen voorbereiding nodig en zijn aan te passen voor elk niveau. Wij zijn heel blij met deze methode en gaan er volgend schooljaar enthousiast mee verder.

''Burgerschapsvorming zoals het hoort te zijn''

Sterrenstof van KiKiD creëert voor jou als docent een geweldige opening om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken met leerlingen/studenten. Heldere videolessen met prikkelende stellingen en werkvormen. Maar altijd vanuit de belevingswereld van de jongeren en nooit met ‘het belerende vingertje van een volwassene’. Burgerschapsvorming zoals het hoort te zijn.

''Sterrenstof sluit hier perfect op aan''

Steeds meer scholen kiezen voor het vak levensbeschouwing. Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Sterrenstof sluit hier perfect op aan. Met interactieve levenslessen waar iedere docent gemakkelijk mee uit de voeten kan. Fijn dat er eindelijk een passende methode is voor dit vak.

Zeer herkenbaar voor de leerlingen

Maakt geld nou echt gelukkig? Leuke les om eens te geven aan een klas. En dan ook erover doorpraten met ze. Welke keuzes maken zij en waarom? Goed te gebruiken tijdens de week van het geld.