Met Pjotr

Pesten en social media

(cyber)pesten kan grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid, daarom is het belangrijk
dat jongeren leren hoe ze op een veilige manier om
kunnen gaan met social media: wat zijn voor- en nadelen van social media? Waardoor kan social media iemand onzeker maken? Wat zijn de gevolgen van pesten? En wat kun je doen als iemand gepest wordt? Door de Sterrenstof lessen worden leerlingen zich bewuster van de risico’s van social media, de invloed van groepsdruk en de gevolgen van pesten.
Met deze lessen dragen wij bij aan de SLO doelen.
Ben je benieuwd naar welke?
Download SLO doelen

6 lessen
Leerjaar 1, 2 en 3

Onze lessen

Voorbeeldles

Rollen binnen pesten & opkomen voor elkaar

Voorbeeldles

Het slachtoffer, de pester & het voorkomen

Voorbeeldles

Pesten vs plagen & de gevolgen

Voorbeeldles

Vormen van pesten & respect

Voorbeeldles

Stickers, gossip girl accounts & haatberichten

Voorbeeldles

Influencers, foto’s doorsturen & vertrouwen

Neem contact op voor meer informatie over onze lessen

Contact opnemen

Over pesten en social media

Meer weten?
Neem contact op met Senna

senna@kikid.nl

Pesten en online pesten, ook wel cyberpesten genoemd is een probleem van de hele maatschappij. Naast de kans op sociale en emotionele problemen bij pestslachtoffers (waaronder eenzaamheid, angst en depressie), zijn er ook gevolgen voor de pesters zelf. Uit meerdere onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat pesters later vaker met justitie in aanraking komen, en daarnaast kan een onveilige sfeer in de klas leiden tot verminderde leerprestaties in het algemeen. Het is noodzakelijk dat jongeren voorgelicht worden over de gevolgen van (cyber)pesten en leren hoe ze op een veilige manier om kunnen gaan met social media.

Onderwerpen die we behandelen:

Cyberpesten

Cyberpesten of online pesten vormt een steeds groter probleem: zo’n 8 procent van de jongeren heeft hier last van. Cyberpesten is hetzelfde als “gewoon” pesten, maar dan niet alleen op school. Het is 24 uur per dag, 7 dagen per week. Eenmaal online is er geen weg terug.

Voor iemand opkomen

Voor iemand opkomen kan lastig zijn: wat moet je zeggen, de angst om misschien zelf gepest te worden en hoor je er dan nog wel bij? Door middel van de Sterrenstof-lessen krijgen jongeren tools om op te komen voor de ander.

Groepsdruk

Groepsdruk binnen pesten blijft moeilijk. Wat kun je zeggen tegen je vrienden? Hoe maak je je weerbaar. Leerlingen worden zich bewust van wat groepsdruk is en hoe hier mee om te gaan.

Rollen bij pesten

Als er gepest wordt zijn er verschillende rollen betrokken: de pester, gepeste, meeloper en toekijkers/omstanders. Leerlingen worden zich bewust van de rollen, het gedrag dat daarbij hoort en wat de verschillende rollen kunnen doen om het pesten aan te pakken.

33%
van de 15- tot 18-jarigen zegt ooit gepest te zijn.
400k
jaarlijks worden zo'n 400.000 jongeren online gepest.
25%
van de jongeren denkt dat social media een negatieve invloed heeft op hoe gelukkig ze zich voelen.
1/4
van de pesterijen wordt niet gemeld.

Hoe werkt het?

Drie makkelijke stappen
1.

Kies voor Sterrenstof!

Wij bieden voor het hele schooljaar verschillende online videolessen aan voor leerjaar 1, 2 en 3. Levenslessen met diverse thema's, zoals:
mentale gezondheid, seksualiteit, social media, pesten, geld en alcohol.

Met Sterrenstof kun je invulling geven aan je mentorles, levensbeschouwing, burgerschap of maatschappijleer.
Met deze lessen dragen wij bij aan de SLO doelen.
Ben je benieuwd naar welke? Download hier de SLO doelen

*Sterrenstof is aan te schaffen met CJP budget.
** Sterrenstof wordt gegeven via het platform LessonUp

2.

Krijg de docenten masterclass!

Voordat je toegang krijgt tot het online platform met alle lessen starten we met een eenmalige docenten masterclass. Hierin leer je als docent hoe je moet werken met het digitale lesmateriaal. Daarnaast krijg je tools hoe je deze thema’s op een open, eerlijke en veilige manier kunt bespreken en hoe je leerlingen op een juiste manier kan doorverwijzen.
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

3.

Geef de les!

You’re ready to go! De online lessen duren gemiddeld een lesuur en bestaan voor een groot gedeelte uit video’s met bekende rolmodellen, afgewisseld met vragen en opdrachten. De lessen worden constant up to date gehouden en er komen steeds weer nieuwe lessen met actuele thema’s bij.

*De lessen kunnen ook worden gegeven door onze jongerenexperts. Neem hiervoor contact met ons op.

Aan het woord

'Click and go'

Ik geef de lessen samen met mijn collega en wij zijn erg enthousiast over Sterrenstof! De inhoud sluit aan op de doelgroep. We merken dat het echt beklijft bij de leerlingen, ze zetten dit zelfs in buiten onze lessen om. Ze vragen bijvoorbeeld aan iedereen consent terwijl ze dat woord nooit eerder hebben gehoord. Betekenis en begrip worden heel duidelijk. De lessen zijn gevarieerd door middel van filmpjes. theorie, stellingen, en spellen maar heeft nog steeds een gestructureerde opbouw. Sterrenstof is volledig te verantwoorden in je vakwerkplan voor de inspectie omdat het aansluit op de SLO en burgerschap doelen. De lessen zijn ‘click and go’, hebben weinig tot geen voorbereiding nodig en zijn aan te passen voor elk niveau. Wij zijn heel blij met deze methode en gaan er volgend schooljaar enthousiast mee verder.

''Burgerschapsvorming zoals het hoort te zijn''

Sterrenstof van KiKiD creëert voor jou als docent een geweldige opening om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken met leerlingen/studenten. Heldere videolessen met prikkelende stellingen en werkvormen. Maar altijd vanuit de belevingswereld van de jongeren en nooit met ‘het belerende vingertje van een volwassene’. Burgerschapsvorming zoals het hoort te zijn.

''Sterrenstof sluit hier perfect op aan''

Steeds meer scholen kiezen voor het vak levensbeschouwing. Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Sterrenstof sluit hier perfect op aan. Met interactieve levenslessen waar iedere docent gemakkelijk mee uit de voeten kan. Fijn dat er eindelijk een passende methode is voor dit vak.

Zeer herkenbaar voor de leerlingen

Maakt geld nou echt gelukkig? Leuke les om eens te geven aan een klas. En dan ook erover doorpraten met ze. Welke keuzes maken zij en waarom? Goed te gebruiken tijdens de week van het geld.